jenis ikan arwana super red / arwana merah


jenis ikan arwana super red / arwana merah
ikan arwana super red atau arwana merah tidak lain merupakan ikan arwana yang bercita-cita dari indonesia. jenis ikan arwana ini lebih mudah ditemui di kawharapann kalimantan barat seperti di sungai kapuas dan danau sentarum. tetetetapi, ketika ini ikan arwana super red sangat mudah ditemui tidak lain merupakan jenis ikan arwana ini banyak dikembangbiakkan oleh para pecinta ikan arwana.
ikan arwana merah memmempunyaii empat jenis yaitu merah cabe (chilli red), merah orange (orange red), merah darah (blood red), dan merah emas (golden red). keempat jenis itu di maksud super red arwana atau ikan arwana merah tingkat pertama. meskipun, dalam perkembangannya yang dimaksud dengan super red arwana cenderung mengarah terhadanyapnya warna merah cabe dan merah darah. sedankan, warna merah orange dan merah emas dikatidakan super red tingkatan paling rendah.
sesuai dengan arwana ini mempunyai warna merah terhadanyapnya sirip, ekor, dayung dan sungut. ketika mencapakahhi ukuran sekitar 25 cm ring akan mulai nampak, tetetetapi belum mengeluarkan warna merah. warna merah di badanyan akan mulai keluar ketika ikan berumur sekitar 3-4 tahun. ring terhadanyapnya arwana tidak lain merupakan warna mengkolap di pinggir sisiknya tetetetapi para pecinta ikan arwana seringkalikali kali mengkegunaankan suatu trik agar mempercepat keluar dan pertumbuhan warna merah. seperti dengan melakukan tanning, pemberian pakan yang cantik atau dengan menempatkan ikan di kolam yang terkena sinar matahari eksklusif.
jenis ikan arwana cross black golden / x black golden
jenis ikan arwana cross back golden atau x black goledn bercita-cital dari malaysia. sebenarnya tidak lain merupakan salah satu dari jenis ikan arwana golden. setelah dawharapan ikan ini akan muncul ring yang melingkar melantasi punggung sesampai diberi nama x back. warna terhadanyapnya jenis ikan arawna ini bermacam-macam, mulai dari blue base, purple base, silver base dan gold base.
 jenis ikan arwana red tail golden / golden red
jenis ikan arwana red tail golden tidak lain merupakan salah satu jenis golden yang bercita-cita dari indonesia, terbuatkan sensitifn baru sumatera. ikan arwana ini sifatnya lebih agresi dari cross black golden. seperti wacananya x cross black golden, ikan ini juga mempunyai paduan warna dicita-cita seperti blue base, green base dan gold base. arwana ini dapakaht tumbuh lebih besar dari terhadanyapnya cross black golden.

kekurangan dari jenis ikan arwana ini tidak lain merupakan warna sisik terhadanyapnya umumnya tidak dapakaht sampai melantasi punggung dan hanya sampai terhadanyapnya level sisik ke 4 (dihitung dari bawah badanyan ke atas). harga ikan arwana ini lebih murah dari super red, namun ikan arwana ini tetap memmempunyaii kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

penyiapan sarana dan prasarana untuk ikan gurame

memilih serta persiapan wadah buat budidaya ikan nila

ikan louhan yang amat bernilai mutu